Każda kobieta po porodzie oraz jej dziecko są objęci opieką położnej środowiskowej. Przysługuje ona do ukończenia przez dziecko drugiego miesiąca życia. Po zgłoszeniu urodzenia dziecka przez oddział położniczy, Położna z Przychodni umawia się indywidualnie na wizytę patronażową. W ciągu pierwszych 4 tygodni życia, dziecko badane jest przez Lekarza Pediatrę w Poradni dla dzieci zdrowych.
Po zadeklarowaniu noworodka przez rodziców do Przychodni, położna odwiedza całą rodzinę w domu.

Podczas wizyty położna dokładnie bada dziecko oraz mamę.
U mamy może sprawdzi jak goi się rana, czy macica obkurcza się prawidłowo oraz czy krwawienie połogowe jest w normie.
Badając maluszka zwraca uwagę na stan ogólny noworodka, koloryt skóry, gojenie się pępka, odruchy neurologiczne, monitoruje przyrost masy ciała. Dziecko jest badane przez Położną sześciokrotnie.