„Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasza Przychodnia” Sp. z o.o.

realizuje projekt  „Stworzenie  w środowisku wiejskim przychodni o nowoczesnej, funkcjonalnej infrastrukturze umożliwiającej świadczenie usług medycznych o wysokim standardzie ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju rehabilitacji dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego  w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

Całkowita wartość inwestycji                                      1 963 339,67 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                     903 843,05 zł
Budżet państwa                                                        159 501,71 zł
Wkład własny                                                            899 994,91 zł


Termin realizacji : październik 2010 – lipiec 2013

Dotychczas wynajmowany budynek przychodni wybudowany na początku lat 70 tych nie spełniał wymogów i aktualnie obowiązujących standardów :

–                    pomieszczenia gabinetów lekarskich zbyt małe w stosunku do wymogów

–                    dostęp dla niepełnosprawnych możliwy tylko do pomieszczeń na parterze

–                    gabinet fizjoterapii o powierzchni 38 m2

–                    brak zaplecza socjalnego

–                    brak możliwości rozbudowy

–                    budynek nie energooszczędny, opalany węglem, wymagający generalnego remontu (instalacja CO, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, docieplenie budynku, wymiana podłóg) .

Budowa nowej przychodni daje możliwość poprawy warunków świadczenia usług medycznych, rozszerzeniem ich zakresu oraz  poprawy warunków pracy.

Na pierwszej kondygnacji nowej przychodni znajduje się gabinet fizjoterapii o powierzchni ok. 140 m2 z salą gimnastyczną oraz dwoma pomieszczeniami z wydzielonymi boksami do fizjoterapii  zapewniającymi zachowanie intymności w trakcie zabiegów oraz zwiększającymi przepustowość gabinetu .

Na drugą kondygnację pacjenci wchodzą bezpośrednio z parkingu położonego za przychodnią (spadek terenu umożliwia takie rozwiązanie) . Znajdują się tu gabinety lekarskie poradni ogólnej i dziecięcej, gabinet zabiegowy, punkt szczepień ,gabinet medycyny szkolnej a także rozbudowane zaplecze socjalne dla pracowników. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych . Opalany jest  paliwem ekologicznym (gaz) .

Realizacja projektu umożliwia zaoferowanie pacjentom nowych usług w zakresie fizjoterapii:

–                    krioterapia miejscowa

–                    leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości

–                    laseroterapia przy użyciu aplikatora skanującego

–                    zabiegi elektroterapii w rozszerzonym zakresie (prądy Tens, Kotza, Traberta i tonoliza)

–                    sala gimnastyczna wyposażona w stół do masażu oraz stół rehabilitacyjny .

Budowa sieci komputerowej i wprowadzenie  elektronicznej historii choroby usprawni i przyśpieszy obsługę pacjentów, daje możliwość wydruku recept, skierowań, możliwość oglądania badań obrazowych zapisanych na płycie CD.

Rejestracja do niektórych usług możliwa będzie przez Internet .

Zakres usług rozszerzono o świadczone odpłatnie (bez kontraktu z NFZ ) porady specjalistyczne:

–                    neurologiczne

–                    ortopedyczne

–                    psychiatryczne .