Nocna i świąteczna opieki zdrowotna w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie

 • Nakło nad Notecią – parter budynku głównego, ul. Mickiewicza 7, wejście do Izby Przyjęć
  Telefon kontaktowy – 41 240 20 90 (pielęgniarka POZN); 41 240 20 12 (lekarz POZN)

Informujemy, że w zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej świadczeń udzielają również:

Pałuckie Centrum Zdrowia, Żnin, ul. Szpitalna 30, tel. 52 3031 342, 52 3031341
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski, Bydgoszcz, ul. Szpitalna 19, tel. 52 56 666 65 (dzieci i dorośli)
Fundacja “Zdrowie dla Ciebie”, Bydgoszcz, ul. Witkiewicza 1, tel. 52 566 66 65 (dzieci i dorośli)
Wojewódzki Szpital Dziecięcy, Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 44, tel. 52 566 66 65 (dzieci do 18 r. życia)
Wojewódzki Szpital Dziecięcy, Bydgoszcz, Fundacja “Zdrowie dla Ciebie”, ul. Królowej Jadwigi 16, tel. 52 566 66 65

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu NFZ

Pod numerem 800 137 200 Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK).

Teleplatforma działa na podobnych zasadach jak nocna i świąteczna opieka zdrowotna i jest miejscem pierwszego kontaktu w sytuacji nagłego zachorowania. Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia oraz całą dobę w dni wolne od pracy.

Telefonicznych porad udzielają pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)
 • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00, od poniedziałku do piątku)
 • a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

 Co to jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują również:

 • świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady
 • świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone przez lekarza, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:

 •  zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 •  infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 •  bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 •  bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 •  biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 •  nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Izba przyjęć:

Udziela pomocy w trybie nagłym pacjentom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

Szubin ul. Ogrodowa 9 tel. 41 240 1010

Nakło n. Notecią ul. Mickiewicza 7 tel. 41 240 2010

Kiedy Szpitalny Oddział Ratunkowy?

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pacjenci przywożeni są na SOR przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub mogą zgłaszać się samodzielnie.

Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:

 • ciężkim urazem, a w konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np.: w wypadku komunikacyjnym, w wypadku w szkole, w sporcie, w domu, upadku z wysokości itd.
 • nagłym szkodliwym wpływem środowiska – najczęściej takim jak: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/ użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp.
 • ostrym zatruciem – w tym najczęściej: lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp.

Nagłe zachorowanie z zaburzeniem funkcji życiowych, najczęściej jest to: nagły ból w klatce piersiowej, nagłe zaburzenia rytmu serca, nagła duszność, nagły silny ból głowy, nagła utrata przytomności/ zaburzenia świadomości, napad drgawek, nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy, nagły ból brzucha, uporczywe, masywne wymioty, masywne krwawienia z przewodu pokarmowego, nagłe silne krwawienie z dróg rodnych, nagła wysoka gorączka (powyżej 39,0°C)

Masz objawy koronowirusa lub podejrzewasz, że zostałeś zarażony?

Jeśli masz:

 • kaszel
 • duszności
 • wysoką temperaturę
 • utratę węchu lub smaku

pozostań w domu i umów telefonicznie termin teleporady lub porady u lekarza POZ.

Jeżeli występują duszności lub kłopoty z oddychaniem, zadzwoń niezwłocznie na numer 112 lub 999, aby uzyskać pomoc medyczną, i uprzedź, że masz lub możesz mieć koronawirusa.

Dodatkowe informacje i zalecenia znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/masz-koronawirusa-lub-podejrzewasz-ze-go-masz